Informacje o projekcie

Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, www.poig.gov.pl, Okres realizacji: 2009 – 2015, Wartość całkowita: 69 581 728,89 PLN, Dofinansowanie: 53 261 113,09 PLN

Cele projektu

Wykreowanie unikatowego produktu turystycznego obejmującego udostępnienie i opisanie Twierdzy Zamość od fortyfikacji XVI-wiecznego miasta idealnego po fortyfikacje poligonalne poprzez zmianę wizerunku miejsc już znanych, lecz słabo wyeksponowanych oraz „odkrycie” miejsc dotąd nieudostępnionych i nieprzewidywalnych, jako atrakcje turystyczne.

Zadania

Rewaloryzacja pierścienia dzieł obronnych twierdzy, Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego, Budowa ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek terenowych, Budowa parkingów, Budowa systemu monitoringu i WiFi trasy turystycznej i Zabytkowego Parku Miejskiego, Wyposażenie szlaku w małą architekturę, Oznakowanie i wyposażenie tras turystycznych i obiektów, w myśl zasady turysta + widok + oznacznik = atrakcja turystyczna.

Proszę czekać... Proszę czekać...